Kristel1

2016 Veulenpremie
2017 enterpremie en jeugdkampioen middenmaat
2018 Twenterpremie
2019 1ste premie
2020 1ste Premie
2021 2de premie
2022 1e premie

      v. Harmony v. Geldersoord
    v. Noir v d Nachtegaal  
      m. Henriette v. d. Nachtegaal Kr Pref
  v. Flush v d Brouwerij    
      v. Skerry v Geldersoord
    m. Alida v Bunswaard Kr  
      m. Hilary v.d. Amstelhof Kr Pref
 Kristel v. Veldzicht Kr      
      v. August v. d. Kosterweide Pref
    v.Plesman v Veldzicht  
      m.Cherie v. Veldzicht kr S pref
   m. Freule v Veldzicht Kr    
      v.Janus v stal Geerhof 
    m. Wiranda v Veldzicht Kr Pr  
      m. Mon Cherie v Veldzicht Kr Pref