Hooitijd

     Na een paar dagen hooien wordt het hooi geperst,

       gewikkeld en opgeslagen.