ranomi

2022 veulenpremie en kopplaats
2023 enterpremie en kopplaats

    v Narco v d Uitweg Keur Pref
  v August vd Kosterweide  pref  
    m Naja v Vliek Kr Pref
v Promotie v Kastanjehof, def    
    v Deandy v stal Possemis
  m Jonkvrouw v Veldzicht  kr pref  
    m Cherie v Veldzicht Kr Super pref
     
    v Nelantinus vd grote Woerd A pref
  v Enrique v Gelre  pref  
    m Winx vd Bengd Kr Pref
m Kardamena vd Vossenjacht  Kr    
    v Ferry v Bentjes
  m Belinda vd Maashoeve Kr  
    m Flieka vh Wald Kr